Akademie moderního personálního řízení

Motto:

Akademie moderního personálního řízení

" Profesionální HR útvar jako základní kámen trvalé konkurenceschopnosti firmy"

 

Řešíte často otázky typu?

 • Jak se stát uznávaným partnerem vedení?
 • Jak efektivně využívat kompetence a kompetenční modely v hodnocení, rozvoji a náboru zaměstnanců?
 • Má pro nás smysl využívat sociální sítě, budovat značku zaměstnavatele a věnovat se personálnímu marketingu?
 • Jak prokouknout kandidáta použitím behaviorálního interview, psychodiagnostiky a dalších metod?
 • Jak účinně motivovat lidi a mít loajální a angažované zaměstnance?
 • Jak efektivně vyhodnotit přínos vzdělávání a rozvoje?
 

   "Pokud ano, pojďme si vyměnit zkušenosti v naší Akademii HR."

*=> Kromě sdílení dobré praxe si však projdeme cesty jak se stát strategickým partnerem vedení, jak být v HR přínosem pro konkurenceschopnost.

*=> Z tohoto pohledu budeme velkou pozornost věnovat praktickým způsobům, jak najít a zaujmout ty správné lidi, jak je motivovat a získat si srdce angažovaných zaměstnanců.

*=> K tomu, aby naši zaměstnanci byli konkurenční výhodou, nestačí jen motivace uplatnit co umějí, musíme jim také vytvořit takové podmínky, aby to vše uplatnit mohli.

*=> Potom budou plně kompetentní a budou nám odvádět nejlepší práci. Kompetencím se proto v Akademii prakticky věnujeme, jako důležitému základu pro optimální sestavení popisů pracovních pozic, vyjádření požadavků a očekávání vůči zaměstnancům. Podíváme se na kompetence jako stavební kámen pro hodnocení a rozvoj zaměstnanců.

*=> Další klíčovou oblastí pro konkurenceschopnost, se kterou Vás naučíme pracovat, je v Akademii strategický přístup ke vzdělávání a rozvoji zaměstnanců, včetně dlouhodobého sledování a vyhodnocování očekávaného přínosu.

*=> Celý program je rozdělem do pěti modulů s ohledem na současné aktuální potřeby HR v kontextu s komplexním a systematickým pohledem na moderní personální řízení." 

 

O jaký vzdělávací program se vlastně jedná?

 • Desetidenní vzdělávací program pro HR manažery, HR specialisty a personalisty.
 • Vzdělávací program rozložený do 5 dvoudenních workshopů, vždy jeden v měsíci,
  s e-learningovou podporou  cca 10 - 20 hodin celkem. 
  Distanční formou je e-learningová podpora v prostředí Moodle(řešení případových studií, úkolů, selftesty pro ověření získaných znalostí a další studijní materiály pro studium). Touto cestou řešíme nedostatek času na prezenční formu studia pro kolegy z HR.
 • Komplexní a systematický pohled na celé moderní personální řízení.
 • Kombinace prezenční a distanční formy vzdělávání.
 • Program je tématicky rozdělen do 5 modulů.

Základní struktura bloků - témat vzdělávacího programu:

1. Modul - Strategická role moderního personálního řízení (útvaru HR)
personální vize a strategie,

 • útvar HR jako partner pro Top management, HR partnering, HR business partnering,
 • role personalisty (strategická),
 • plánování LZ – v návaznosti na změny,
 • optimalizace organizační struktury,
 • management změny, plán, proces změny, aktéři změny.

2. Modul - Kompetence a kompetenční modely, jako základní stavební kámen pro procesy a činnosti HR,

 • personální procesy a činnosti - aktuální vymezení a důležitost z hlediska situace na trhu práce,
 • kompetence, kompetenční modely,
 • popisy pracovních pozic, redesign pracovních pozic.

3. Modul - Metody a nástroje výběru zaměstnanců
personální marketing,

 • výběr zaměstnanců, kompetenční pohovor,
 • behaviorální interwiev (včetně nácviku),
 • assessment/development centrum (AC/DC),
 • psychodiagnostika, komplexní & typy testů,
 • využití různých typologií pro práci personalisty.

4. Modul - Systematické hodnocení, odměňování a motivace zaměstnanců, hodnocení účinnosti HR,

 • systémy hodnocení, odměňování a motivace zaměstnanců,
 • hodnocení zaměstnanců jako manažerský nástroj,
 • vedení lidí, leadership,
 • personální audit - metodika provedení, přínosy,
 • personální (HR) controlling, benchmarking,
 • SW podpora personálních procesů a činností,

5. Modul - Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců, firemní kultura

 • analýza potřeb, zdroje, tvorba plánu vzdělávání,
 • rozvoj lidských zdrojů & talent management,
 • metody a formy vzdělávání,
 • programy adaptace, kariérní plán,
 • hodnocení úspěšnosti vzdělávání (metody, přístupy)
 • podpora vedoucích a klíčových zaměstnanců (koučování, 360°ZV),
 • firemní kultura, její typy a prostředky, kodex chování zaměstnanců,
 • aktuální změny v pracovně právní oblasti.

Doplnění:

Moduly zahrnují také řešení případových studií, individuální zadání úkolů, týmové  aktivity, tréning s využitím audiovizuální techniky a výměnu zkušeností.
Dále je program doplněn o  cca  10-20  hodin  práce v e-lerningovém prostředí MOODLE s podporou tutorů.

Lektorské zabezpečení:

Efektivní a úspěšné zvládnutí celé rozsáhlé tématiky vzdělávacího programu zajišťuje tým zkušených lektorů, tutorů a specialistů z praxe. Lektoři a tutoři svým individuálním přístupem k účastníkům podporují praktické zvládnutí témat a úkolů. Navíc podporují také uplatnění získaných znalostí a dovedností ve vlastní praxi účastníků (v průběhu 5 měsíců běhu programu - mimo prázdninové měsíce). Lektoři vytvářejí zážitkovou formou atmosféru učící se organizace, která podporuje tvůrčí myšlení, sdílení zkušeností a dobré praxe. Ke klíčovým tématům jsou zváni také odborníci z praxe.    

 Krátká pozvánka do HR programů natočená pro HR TV v červenci 2018:

 

Hodnoty vzdělávacího programu:

Aktuální problematikaPraktické zaměřeníSdílení know-how
Strategická role HR útvarů Řešení případových studií Účastníci navzájem
Moderní trendy a priority v HR Individuální řešení úkolů
definovaných účastníky
Účastníci a lektoři

 Hlavní priority vzdělávacího programu:
Aktuální trendy v HRSystematický pohledVýměna zkušeností
Změma role HR útvarů Celý rozměr HR a souvislosti
Zkušenosti účastníků
Aktuální nástroje HR Pohledy klasiků a odborníků
Zkušenosti lektorů

Rozvoj lidských zdrojů je v současné době klíčovou oblastí, na kterou se společnosti zaměřují při dalším rozvoji činnosti a my jim chceme naším vzdělávacím programem dát podporu jak v teoretické tak i v praktické rovině. Na základě analýzy jsme ve spolupráci s personalisty stanovili tematický rozsah, který nejvíce odpovídá požadavkům současné doby. Rozhodli jsme se použít moderní formy výuky kombinací praktických workshopů a e-learningu, který i účastníci hodnotí jako efektivní nástroj.

Přihlásit zájemce

Cena programu:

Podporujeme rozvoj HR !!!

Snížená cena vzdělávacího programu pro rok 2013 - 2021 a také pro rok 2022

je stanovena na 25.000 Kč bez DPH, tedy 30.250 Kč s DPH.

Vzdělávací program je rozložený do 5 dvoudenních workshopů, vždy jeden v měsíci, s e-learningovou podporou cca 10-20 hodin celkem.

Další běh programu - otevíráme také léto 2022 - za cenu 20.000 bez DPH.

E-learningová podpora v systému Moodle
Akademie moderního personálního řízení.

Více o Moodle na Wikipedii.

 Počet proškolených
  kolegyň a kolegů

        57
-----------------

+420 495 512 582 info@akademie-hr.cz
Myšlenková mapa 1

Telefon:  +420 495 512 582     E-mail: info@akademie-hr.cz     Vytištěno z Akademie HR - moderní personální řízení
© 2024 PROFI-MEN, s.r.o. Webdesign & SEO eStudio
Souhlasím Více informací

Používáme soubory cookies k poskytování služeb, jako je přihlašování, k personalizaci obsahu a k analýze návštěvnosti stránek. Používáním tohoto webu s jejich použitím souhlasíte.