AHR - další info

Moderní personální řízení & strategická role?

Ve většině dynamicky se rozvíjejících společnostech již moderní personální řízení dosahuje strategické role. Co si pod tím představit? Nic jiného než aktivní účast a podíl na tvorbě vize a strategie organizace a v návaznosti na to, také tvorbu personální vize a personální strategie v oblasti LZ. Touto tématikou se zabýváme téměř v celém modulu číslo jedna, jedná se o pochopení významu důležitých základů – obsahu pojmů:  personální vize a strategie, útvar HR jako partner pro Top management, role personalisty, plánování LZ, optimalizace organizační struktury, management změny, plán a proces změny, aktéři změny.

Jaké jsou priority a trendy HR v současné době?

Priorit je několik:

-  řešení nedostupnosti některých profesí

-  budování firemní kultury jako nástroje pro stabilizaci a motivaci zaměstnanců

-  hodnocení, odměňování a motivace zaměstnanců k pracovnímu výkonu

-  talent management a rozvoj klíčových specialistů

Pro koho je akademie určena a co si účastníci odnášejí?

Akademii jsme vytvořili pro manažery HR, HR generalsity, HR specialisty, personální ředitele, personalisty.

Účastníci si odnášejí především ucelený systematický pohled na HR, praktické dovednosti, nové trendy a příklady řešení. Významným prvkem jsou řešení případových studií, diskuse nad tématy s výměnou zkušeností, sdílení know-how navzájem a s lektory, trénink i s využitím  audiovizuální techniky a mnoho dalších.

A samozřejmě nové teoretické znalosti.

Proč E-learning?

Zařazením e-learningu jako distanční formy studia a práce účastníků rozšiřujeme kapacity vzdělávacího programu o dalších téměř 5 dnů (cca 10-20 hodin rozdělených mezi témata). Využíváme tím dnes dostatečně rozšířeného internetového připojení a možnosti pracovat z domova. Při velké vytíženosti personalistů je to velmi podstatné řešení, které považujeme za efektivní k řešení úkolů a zadání v době mimo pracovní dobu.

Přihlásit zájemce

Cena programu:

Podporujeme rozvoj HR !!!

Snížená cena vzdělávacího programu pro rok 2013 - 2021 a také pro rok 2022

je stanovena na 25.000 Kč bez DPH, tedy 30.250 Kč s DPH.

Vzdělávací program je rozložený do 5 dvoudenních workshopů, vždy jeden v měsíci, s e-learningovou podporou cca 10-20 hodin celkem.

Další běh programu - otevíráme také léto 2022 - za cenu 20.000 bez DPH.

E-learningová podpora v systému Moodle
Akademie moderního personálního řízení.

Více o Moodle na Wikipedii.

 Počet proškolených
  kolegyň a kolegů

        57
-----------------

+420 495 512 582 info@akademie-hr.cz
Myšlenková mapa 1

Telefon:  +420 495 512 582     E-mail: info@akademie-hr.cz     Vytištěno z Akademie HR - moderní personální řízení
© 2023 PROFI-MEN, s.r.o. Webdesign & SEO eStudio
Souhlasím Více informací

Používáme soubory cookies k poskytování služeb, jako je přihlašování, k personalizaci obsahu a k analýze návštěvnosti stránek. Používáním tohoto webu s jejich použitím souhlasíte.